رأی قالیباف ریخت، نیکزاد به هیات رئیسه بازگشت /مقایسه ترکیب هیات رئیسه «اجلاسیه اول» مجالس دهم، یازدهم و دوازدهم +جدول

رأی قالیباف ریخت، نیکزاد به هیات رئیسه بازگشت /مقایسه ترکیب هیات رئیسه «اجلاسیه اول» مجالس دهم، یازدهم و دوازدهم +جدول

مقایسه اجلاسیه اول مجالس دهم، یازدهم و دوازدهم حکایت از آن دارد که در کرسی ریاست رأی لاریجانی همچنان بالاتر است اما در کرسی های...