دیدگاهتان را بنویسید

Next Post

انتقاد آیت الله حیدری نسبت به وضعیت حرم حضرت علی بن مهزیار

د مه 15 , 2023
آیت الله حیدری شیعیان را مدیون علمای اهواز از جمله حضرت علی بن مهزیار دانست و نسبت به وضعیت حرم و وضعیت رفاه زائران این حضرت انتقاد کرد.
Previous post خروج دام از استان بدون مجوز ممنوع است
Next post انتقاد آیت الله حیدری نسبت به وضعیت حرم حضرت علی بن مهزیار