دیدگاهتان را بنویسید

Next Post

نظرسنجی| ۷۰ درصد از آمریکایی‌ها مخالف بازگشت ترامپ هستند

ی آوریل 23 , 2023
نظرسنجی| ۷۰ درصد از آمریکایی‌ها مخالف بازگشت ترامپ هستند
Previous post کنشگری بیگانگان در ساخت نظام آموزشی ایران – قسمت دوم
Next post نظرسنجی| ۷۰ درصد از آمریکایی‌ها مخالف بازگشت ترامپ هستند